Relacja

VI KONFERENCJA CePT
CePT – PLATFORMĄ INNOWACYJNEJ MEDYCYNY

Ponad 300 osób – przedstawicieli nauki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego oraz administracji państwowej spotkało się 27 lutego 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas konferencji „CePT – Platformą rozwoju innowacyjnej medycyny”. Celem konferencji zainicjowanej przez Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) było zapoczątkowanie poważnej, merytorycznej dyskusji na temat współpracy nauki, biznesu i rządu w obszarze innowacji w biomedycynie.

Otwarcia konferencji dokonał Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, który podkreślił, że wzrastające znaczenie biotechnologii oraz liczba i znaczenie projektów badawczych, w tym w obszarze realizowanych przez naukowców CePT skłania do wypracowania skutecznych metod i narzędzi do komercjalizacji innowacyjnych odkryć polskich badaczy.

W trakcie konferencji dyskutowano nad możliwymi działaniami, które przyspieszyłyby rozwój polskiej innowacyjności. Zarówno reprezentanci świata nauki, jak i przedstawiciele biznesu, podczas panelu dyskusyjnego poświęconego przyszłości innowacji w biomedycynie, podkreślali, że innowacyjność powinna być wspierana przez państwo, a odpowiednie regulacje prawne i podatkowe mogą przyczynić się do integracji obu środowisk. Co istotne, według uczestników konferencji CePT, zaproponowane rozwiązania legislacyjne powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek i instytutów badawczych.

W imieniu Ministra Jarosława Gowina, Piotr Ziółkowski, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaprosił też uczestniczących w konferencji przedstawicieli środowiska naukowego oraz reprezentantów firm i inwestorów działających w obszarze Life Science do współpracy z Ministerstwem. Wszelkie uwagi i sugestie miałyby pomóc w pracach nad ustawą, która ma wprowadzić szereg zmian prawnych i ulg zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój.

W drugiej części konferencji, naukowcy z CePT zaprezentowali projekty realizowane we współpracy z sektorem biznesu oraz aktualnie prowadzone badania i innowacyjne rozwiązania, które mogą mieć ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia, m.in. osobisty monitor hemodializy, bioniczna trzustka, nowe metody immunoterapii nowotworów, nieinwazyjne metody diagnostyczne w onkologii czy substancja chroniąca przed alergią niklową.

Integralną częścią konferencji była wystawa projektów badawczych realizowanych przez naukowców z centrum naukowo-badawczego CePT. Podczas wystawy, przedstawiciele firm z obszaru Life Science mogli uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat stopnia innowacyjności, możliwego zastosowania i potencjału komercjalizacji prowadzonych badań oraz możliwości współpracy.

Udział w konferencji stwarzał nie tylko możliwość wymiany informacji i dyskusji o kierunkach rozwoju biomedycyny i biotechnologii w Polsce, ale także nawiązania współpracy biznesowej. Na potrzeby uczestników konferencji udostępniono strefę spotkań Business to Science (B2S), w której przedstawiciele firm mogli rozmawiać z naukowcami z CePT na temat możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych.

Instytucje tworzące centrum naukowo-badawcze CePT należą do awangardy jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych w Polsce i są w dużej mierze odpowiedzialne za kształtowanie obrazu i roli całej polskiej nauki, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

ZDJĘCIA

CePT


CePT – KLUCZOWE INFORMACJE

 • Lider w zakresie biomedycyny

  Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie największą inwestycją w naukę w Polsce.

 • Potencjał naukowo-badawczy

  Dysponujemy najnowocześniejszą na świecie aparaturą naukowo-badawczą. Stworzyliśmy sieć laboratoriów środowiskowych, w których pracują wybitni naukowcy z polski i zagranicy. Mamy potencjał, aby realizować najambitniejsze projekty naukowe, tworzyć nową jakość w medycynie i rozwiązywać problemy od poziomu molekularnego do etapu wdrożenia.

 • Obszary badań

  Prowadzimy prace badawcze na poziomie podstawowym, nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, w obszarach takich, jak m. in. fizyko-chemia i nanotechnologia biomateriałów, nanomedycyna, inżynieria biomedyczna, biotechnologia molekularna, genomika, neurobiologia, biochemia, fizjologia, patofizjologia, farmakologia, farmakodynamika, farmakogenomika i farmakognozja.

 • Formuła otwarta na biznes

  Miarą sukcesu projektów badawczych jest ilość wytworzonych innowacji i patentów, które przekładają się na konkretne wdrożenia gospodarcze i poprawę jakości życia Polaków. Kooperacja z partnerami biznesowymi w realizacji innowacyjnych projektów jest istotnym elementem działań CePT.
  Zapraszamy do kontaktu i współpracy.
  > przejdź do sekcji kontakt


INSTYTUCJE TWORZĄCE KONSORCJUM CePT


LINK DO STRONY CePT

Foldery oraz materiały do pobrania

 
 
0

mln PLN
zainwestowanych
w infrastrukturę badawczą

0

najlepszych polskich
i zagranicznych naukowców

0

projektów naukowych
z konkretnych obszarów badawczych

0

nowych środowiskowych centrów naukowych

0

m² wybudowanych laboratoriów

 

Program

09.00 – 10.00

Rejestracja uczestników

Powitalna kawa
Przewodniczą konferencji:
Prof. Jadwiga Turło, prof. Adam Szewczyk, prof. Sławomir Majewski


10.00 – 10.10

Otwarcie Konferencji

Prof. Mirosław Wielgoś, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Sesja I

CePT I BIZNES DLA INNOWACYJNEJ BIOMEDYCYNY


10.10 –10.20

CePT- platformą rozwoju innowacyjnej medycyny

Prof. Sławomir Majewski, WUM


10.20 –10.30

Quo vadis medicina regenerativa?

Prof. Mariusz Ratajczak WUM


10.30 –10.40

Konwergencje nanotechnologii w nanomedycynie

Prof. Ireneusz Grudziński, WUM


10.40 –10.50

Od probówki do pacjenta – szanse rozwoju przełomowych terapii w Polsce

Dr Jerzy Pieczykolan, Celon Pharma S.A.


10.50 –11.00

Zrozumienie, zaufanie, zespół – jak usprawnić transfer technologii

Dr Marcin Szumowski, OncoArendi Therapeutics S.A.


11.00– 11.45

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli administracji państwowej, środowiska naukowego, przemysłu


11.45 – 12.15

Przerwa na kawę oraz spotkanie prasowe

Sesja II

Nauka – przemysł przykłady współpracy


12.15 – 12.20

Dermokosmetyki: Czy mitochondrialne kanały potasowe mogą być wsparciem dla komórek skóry?

Prof. Adam Szewczyk, IBD PAN


12.20 – 12.25

Nowe strategie w immunoterapii nowotworów

Prof. Jakub Gołąb, WUM


12.25 – 12.30

VENTIL – system do niezależnej wentylacji płuc

Prof. Marek Darowski, IBIB PAN


12.30 – 12.35

Nanomedycyna w zastosowaniu do regeneracji tkanki kostnej i ścięgien oraz zwalczaniu infekcji szpitalnych

Prof. Witold Łojkowski, IWC PAN


12.35 – 12.40

Projektowanie i wytwarzanie metodami inżynierii powierzchni biomateriałów o kontrolowanych własnościach i aktywności biologicznej

Prof. Tadeusz Wierzchoń, PW


12.40 – 12.45

Dr Neuronowski ® – innowacyjny program komputerowy wspomagający działanie umysłu u dzieci i dorosłych

Prof. Elżbieta Szeląg, IBD PAN


12.45 – 12.50

Wykorzystanie obrazowania małych zwierząt techniką tomografii pozytonowej (Animal-PET) w badaniach przedklinicznych

Dr hab. Zbigniew Rogulski, UW


12.50 – 12.55

eRNazy -nowe enzymy selektywnie tnące RNA do zastosowania w przemyśle i badaniach naukowych

Dr Justyna Czarnecka, MIBMiK


12.55 – 13.00

Substancja chroniąca przed alergią niklową- od pomysłu do produktu

Prof. Wojciech Bal, IBB PAN


13.00 – 13.15

Dyskusja


13.15 – 14.10

Przerwa na lunch

Sesja III

POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY CePT


14.10 – 14.20

Nowe peptydomimetyki znoszące efekty uboczne przyjmowania morfiny

Mgr Krzysztof Różycki, IMDiK PAN


14.20 – 14.30

Metaloproteaza macierzowa, MMP-9 jako cel diagnostyczny i terapeutyczny

Prof. Leszek Kaczmarek, IBD PAN


14.30 – 14.40

Komórki w hodowli jako producenci wyrobów medycznych

Prof. Małgorzata Lewandowska –Szumieł, WUM


14.40 – 14.50

Aurezyna – nowe narzędzie do zwalczania gronkowców

Dr Izabela Sabała, MIBMiK


14.50 – 15.00

Urządzenie do nieinwazyjnej terapii układu krążenia

Prof. Tadeusz Pałko, PW


15.00 – 15.10

Ultradźwięki do nieinwazyjnej diagnostyki i terapii w onkologii

Dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska, IPPT PAN


15.10 – 15.20

Osobisty Monitor Hemodializy

Dr hab. Łukasz Tymecki, mgr Michał Michalec, UW


15.20 – 15.30

Komórki ludzkiego wątrobiaka C3A stale produkujące białka fluorescencyjne

Dr Krzysztof Pluta, IBIB PAN


15.30 – 15.40

Wykorzystanie żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki

Prof. Agnieszka Dobrzyń, IBD PAN


15.40 – 16.00

Dyskusja


16.00

Zakończenie Konferecji

 

Prelegenci


 • Connector.

  Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło

  Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego > więcej


 • Connector.

  Wojciech Bal

  Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN) > więcej

 • Connector.

  Justyna Czarnecka

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) > więcej

 • Connector.

  Marek Darowski

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN) > więcej

 • Connector.

  Agnieszka Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN) > więcej

 • Connector.

  Ireneusz P. Grudziński

  Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) > więcej

 • Connector.

  Leszek Kaczmarek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN) > więcej

 • Connector.

  Małgorzata Lewandowska-Szumieł

  Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) > więcej

 • Connector.

  Witold Łojkowski

  Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN) > więcej

 • Connector.

  Sławomir Majewski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) > więcej

 • Connector.

  Michał Michalec

  Uniwersytet Warszawski (UW) > więcej

 • Connector.

  Tadeusz Pałko

  Politechnika Warszawska (PW) > więcej

 • Connector.

  Jerzy Pieczykolan

  Celon Pharma S.A. > więcej

 • Connector.

  Hanna Piotrzkowska-Wróblewska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN) > więcej

 • Connector.

  Mariusz Z. Ratajczak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) > więcej

 • Connector.

  Krzysztof Różycki

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN) > więcej

 • Connector.

  Izabela Sabała

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) > więcej

 • Connector.

  Elżbieta Szeląg

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN) > więcej

 • Connector.

  Adam Szewczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN) > więcej

 • Connector.

  Marcin Szumowski

  OncoArendi Therapeutics S.A. > więcej

 • Connector.

  Łukasz Tymecki

  Uniwersytet Warszawski (UW) > więcej

 • Connector.

  Tadeusz Wierzchoń

  Politechnika Warszawska (PW) > więcej

Patronat honorowyPatroni medialni


Wystawcy

Informacje dla wystawców

 • Udział w wydarzeniach skierowanych do sektora Life Science to nie tylko możliwość wymiany informacji i dyskusji o kierunkach rozwoju biomedycyny i biotechnologii w Polsce, ale także nawiązania współpracy biznesowej.

 • Równolegle do konferencji będzie możliwość zaprezentowania swojej firmy we foyer Centrum Dydaktycznego WUM.
  Zapraszamy zainteresowane firmy do kontaktu. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 lutego br.
  > przejdź do sekcji kontakt


B2S

Spotkania Business to Science (B2S)

 • Zapraszamy przedstawicieli biznesu, departamentów B+R, CEOs z sektora Life Science do kontaktu i umawiania spotkań z przedstawicielami naszych Instytutów. Podczas trwania konferencji, do Państwa dyspozycji będzie dostępna strefa spotkań Business to Science (B2S).

 • Zapraszamy także do odwiedzenia naszych laboratoriów podczas Dni Otwartych, które odbędą się w dniach 28 lutego – 3 marca br., następnego dnia po zakończeniu konferencji.
   
  Spotkania B2S z przedstawicielami CePT oraz spotkania w ramach Dni Otwartych można umawiać drogą mailową lub telefoniczną.
  > przejdź do sekcji kontakt

Media

Materiały do pobrania


Artykuły prasowe

 • biotechnologia.pl

  biotechnologia.pl objęła swoim patronatem konferencję CePT
  > więcej

 • pulsmedycyny.pl

  Naukowcy z CePT walczą o globalne bioinnowacje
  > więcej

 •  
 • pulsmedycyny.pl

  CePT – Platforma rozwoju innowacyjnej medycyny
  > więcej


FOLDERY PROMOCYJNE INSTYTUTÓW CePT


AUDYCJE RADIOWE

POLSKIE RADIO PROGRAM 3
BARDZO WAZNY PROJEKT

POLSKIE RADIO PROGRAM 3
WIADOMOSCI

POLSKIE RADIO PROGRAM 3
ZAPRASZAMY DO TROJKI

Kontakt

Miejsce Konferencji

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. ks. Trojdena 2a, Aula A, I piętro
 
Do dyspozycji uczestników Konferencji będą dostępne miejsca parkingowe. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o wcześniejszy mailowy kontakt w celu rezerwacji miejsca parkingowego.
konferencjacept@wum.edu.pl

Umawianie spotkań Business to Science (B2S)

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

 • Connector.

  Beata Piekutowska

  Kierownik Biura CePT
  Informacje dotyczące usług badawczych, transferu technologii, konsorcjum CePT, współpracy badawczej

  e-mail: beata.piekutowska@wum.edu.pl
  tel.: +48 22 57 20 436

Uniwersytet Warszawski (UW)

 • Connector.

  Dr Krzysztof Kilian

  Usługi badawcze
  e-mail: cept-uw@poczta.uw.edu.pl
  tel. +48 22 55 46 214

 • Connector.

  Marta Majewska

  Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Żwirki i Wigury 93
  02-089 Warszawa

  e-mail: mmajewska@uott.uw.edu.pl
  tel.: +48 509 201 565

Politechnika Warszawska (PW)

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

 • Connector.

  Dr Witold Konopka

  Wicedyrektor ds. naukowych
  Kierownik Centrum Neurobiologii

  e-mail: w.konopka@nencki.gov.pl
  tel. +48 22 58 92 522

Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN)

 • Connector.

  Prof. Elżbieta Kraszewska

  Z-ca Dyrektora IBB PAN do spraw ogólnych
  e-mail: elzbietak@ibb.waw.pl
  tel.: +48 22 592 12 18

 • Connector.

  Prof. Wojciech Bal

  Kierownik Zakładu Biofizyki IBB PAN
  e-mail: wbal@ibb.waw.pl
  tel.: +48 22 592 23 70

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. M. MOSSAKOWSKIEGO (IMDiK PAN)

 • Connector.

  Dr n. med. Piotr Kosson

  Kierownik Środowiskowego Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych oraz Laboratorium Badań Toksykologicznych
  e-mail: pkosson@imdik.pan.pl
  tel.: +48 22 608 64 54

 • Connector.

  Dr Michał Fiedorowicz, adiunkt

  Środowiskowe Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt
  e-mail: mfiedorowicz@imdik.pan.pl
  tel.: +48 22 608 66 69

 • Connector.

  Krzysztof Różycki

  Kierownik Laboratorium Syntez Chemicznych IMDiK PAN
  e-mail: lsch@imdik.pan.pl
  tel.: +48 601 201 611

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ (MIBMiK)

 • Connector.

  Dr Roman Szczepanowski

  Zastępca Kierownika Pracowni Aparaturowej MIBMiK
  Odpowiedzialny za udostępnianie infrastruktury badawczej MIBMiK, usługi doradztwa naukowego, realizację wspólnych projektów badawczych.

  e-mail: roman@iimcb.gov.pl
  tel.: +48 22 59 70 749

 • Connector.

  Paweł Kustosz

  Współzałożyciel i kierownik PRO Biostructures, Centrum Biologii Strukturalnej MIBMiK
  www.probiostructures.com
  e-mail: pkustosz@probiostructures.com
  tel.: +48 605 65 29 25

 • Connector.

  Dr Iwona Cymerman

  Prezes Biotech Innovations Sp. z o.o.
  Odpowiedzialna za komercjalizację i licencjonowanie rozwiązań opracowanych w MIBMiK
  e-mail: i.cymerman@biotech-innovations.com
  tel.: +48 22 59 70 700

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

 • Connector.

  Prof. dr hab. Paweł Sajkiewicz

  Koordynator projektu w IPPT PAN
  e-mail: psajk@ippt.pan.pl
  tel. +48 795 360 832

Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN)

 • Connector.

  Prof. Witold Łojkowski

  Institute of High Pressure Physics Polish Academy of Sciences
  01-142 Warsaw, Poland
  29/37 Sokolowska Street
  Bialystok Technical University
  15-351 Białystok, Poland
  45A Wiejska Street

  e-mail: wl@unipress.waw.pl
  tel.: +48 22 632 43 02
  mob.: +48 602 758 617
  Areas of Expertise:
  Synthesis and characterization of nanomaterials
  Biocompatibile hydroxyapatite scaffolds for bone regrowth
  Biocompatible bone implants made with use partly of hydroxyapatite

 • Connector.

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN)

 • Connector.

  Prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Ładyżyński

  Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
  e-mail: pladyzynski@ibib.waw.pl
  tel. +48 22 592 59 42

 • Connector.

  Dr inż. Joanna Kinasiewicz

  Specjalista ds. wdrożeń i komercjalizacji
  e-mail: jkinasiewicz@ibib.waw.pl
  tel. +48 22 592 59 21

Kontakt dla WystawcówInformacje dla MediówInformacje organizacyjne52.2058249, 20.9843588
52°12’21.0″N 20°59’03.7″E